Linja-autopäivät 2021 (päiv 17.5)

20.4.2021

Vahvistuu myöhemmin koronan johdosta

Linja-autopäivät Kotkassa on tarkoitus järjestää 21-22.8.
Päivät ovat ensi sijaisesti luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, mukaan otetaan myös toimikuntien aktiiveja, jos tilaa jää.

Tilanne ei ole vielä selvennyt minusta riippumattomista syistä. En ole saanut vielä tarjouksia ruokailuista tai muista pyytämistäni kohteista.

Valmistelut ovat kuitenkin edelleen käynnissä.